ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

INTERNATIONAL STUDENTS

Öğrenci El Kitabı / Student Manual

KTO Karatay University Scholarships

BAŞVUR / APPLY NOW

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OLMAK
BECOMING AN INTERNATIONAL STUDENT AT KTO KARATAY UNIVERSITY

1. Yöntem: Burslu Öğrenci / Path 1: Scholarship Student 

 1. Tüm bölümler için burslu kontenjanları buradan görebilirsiniz. / See available scholarship quotas for each major, here.
 2. KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenci olabilmek için gerekli şartları sağladığınızdan emin olun. Lise diploma notunuz kabul şartlarına uygun olmalı. Kabul şartlarını buradan inceleyebilirsiniz. / Make sure that you are eligible to apply and study at KTO Karatay University. Your high school diploma grade must meet the admission criteria. Please check the rules from here.
 3. Buradaki formu doldurarak bursluluk sınavı için başvurun. / To take the scholarship exam fill out the application form here.
 4. Lise not ortalamanızı gösteren lise diplomanızı ve not dökümünüzü yükleyin. Belgeleriniz Türkçe veya İngilizce olmalı. / Upload your high schoool diploma and transcripts showing your high school GPA. (Your documents must be in Turkish or English)
 5. Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavına katılın. Sınav tarihleri 29 Mayıs 2020, 26 Haziran 2020 ve 17 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. / Take the online, scholarship exam for international students. Exam dates are 29th May 2020, 26th June 2020 and 17th July 2020.
 6. Sınav sonucunu öğrenmek için emailinizi kontrol edin. / Check your inbox to see your exam score.
 7. Sınav sonuç belgeniz ve diğer başvuru evraklarınızla birlikte kayıt işlemlerinizi şahsen yaptırmayı unutmayın. / Do not forget to enroll in person with your exam score card along with your application documents.

2. Yöntem: Burssuz Öğrenci / Path 2: Non-Scholarship Student

 1. Tüm bölümler için burslu kontenjanları buradan görebilirsiniz. / See available scholarship quotas for each major, here.
 2. KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenci olabilmek için gerekli şartları sağladığınızdan emin olun. Lise diploma notunuz kabul şartlarına uygun olmalı. Kabul şartlarını buradan inceleyebilirsiniz. / Make sure that you are eligible to apply and study at KTO Karatay University. Your high school diploma grade must meet the admission criteria. Please check the rules from here.
 3. Buradaki formu doldurarak başvurabilirsiniz. / Fill out the application form here.
 4. Lise not ortalamanızı gösteren lise diplomanızı ve not dökümünüzü yükleyin. Belgeleriniz Türkçe veya İngilizce olmalı. / Upload your high schoool diploma and transcripts showing your high school GPA. (Your documents must be in Turkish or English)
 5. Çevrimiçi Türk Dili Yeterlilik Sınavına katılın. / Take Online Turkish Proficiency Test.
 6. Sınav sonucunu öğrenmek için emailinizi kontrol edin. / Check your inbox to see your exam score.
 7. Sınav sonuç belgeniz ve diğer başvuru evraklarınızla birlikte kayıt işlemlerinizi şahsen yaptırmayı unutmayın. / Do not forget to enroll in person with your exam score card along with your application documents.

Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı Hakkında Önemli Açıklamalar / Important Notes About The Scholarship Exam

 1. Burslar öğrenim ücretleri için geçerlidir ve öğrencinin başarısına göre devam eder. Dönemlik programlarda art arda iki kez 2.00/4.00 altında dönemlik not ortalaması olan veya yıllık programlarda art art arda iki kez 2.00/4.00 yıllık not ortalaması olan öğrencilerin bursu devam eden dönem veya yıl için kesilir. Not ortalamasını yükselten öğrenciye bursu tekrar verilir. / The scholarships are further to the tuition fees and all international student scholarships are merit based. Having lower than 2.00/4.00 SPA in semester programs or having lower than 2.00/4.00 GPA in annual programs will result in being on probation for the first unsuccessful semester and/or year. Not increasing your SPA/GPA in the following semester/year over 2.00/4.00 will result in the cancellation of your scholarship. In case you increase your SPA/GPA your scholarship will be a scholarship studnet again.  
 2. Bursluluk sınavı çok dilde yapılacaktır (En az Türkçe ve İngilizce). Sınava başlamadan önce sınav dilinizi seçebilirsiniz. / The scholarship exam will be in multiple languages (at least in Turkish and English) You are welcome to choose the language of the exam before you start.
 3. Matematik sorularını çözerken kullanmak üzere yanınızda kurşun kalem ve boş kâğıt bulundurunuz. / Make sure that you have your pencil and blank paper to use when solving math questions.
 4. KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri sınava ancak başka bir bölümde öğrenim görmeyi kabul etmeleri şartıyla katılabilecektir. / Current students of KTO Karatay University can only take the exam provided they agree to study in another department.
 5. Sınav sırasında gerçekleşecek herhangi bir suistimal (başka bir kaynaktan veya kişiden yardım alma, yerine başkasına sınava sokma veya buna teşebbüs etme) başvurunuzun iptal edilmesine neden olacaktır. / Any misconduct during the exam (Getting help from someone, using any sources to answer the questions, someone taking the exam on your behalf, etc.) will result in the cancellation of your application.
 6. Sınava giren öğrencilerin, yoğun talep nedeniyle, bursluluk değerlendirmesine alınabilmesi için en az 5 bölüm tercih etmesi gerekmektedir. / All exam taking students are strictly advised to choose 5 majors/departments to be eligible to get a scholarship since the number of available scholarships for each major is restricted.
 7. Diğer üniversitelerin YÖS sonuçları KTO Karatay Üniversitesi’nde burslu öğrenim görmek için geçerli değildir. Ancak, bu belgelerle ücretli öğrenci olmak için başvurulabilir. / Other Turkish universities’ YÖS results are not valid for a scholarship at KTO Karatay University, however you are welcome to submit it to be a tuition paying student.
 8. Sınav başvuruları 4 Mart 2020 itibariyle açılmıştır. / Application is available starting from 04 March 2020.

Sorularınız için bizi arayabilir: 0090 - 444 1251 veya email gönderebilirsiniz: [email protected] . / For your questions you can call:  0090 – 444 1251 or send an email to: [email protected] .

 

Fill out the form, we will call you


Whatsapp: +90 530 234 93 76